Laserowe leczenie nietrzymania moczu

Laserowe leczenie nietrzymania moczu

Czy leczenie laserowe nietrzymania moczu jest bezpieczne? Pytanie to pojawiło się, gdy jeden z naszych autorów dokonał systematycznego przeglądu randomizowanych badań klinicznych porównujących różne metody leczenia. Przegląd ten koncentrował się na długoterminowych i ubocznych skutkach leczenia laserowego, a także na wynikach zabiegów. Stosując podejście przeglądu systematycznego, oceniliśmy bezpieczeństwo i skuteczność różnych metod leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z beautyeducenter.pl

Długoterminowe efekty leczenia laserowego nietrzymania moczu

Długoterminowe efekty leczenia laserowego nietrzymania moczu zostały zbadane w małym badaniu. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi badania były zdarzenia niepożądane i zmiana nasilenia SUI od linii podstawowej do jednego roku. Wśród tych pacjentów 68 procent oceniło siebie jako suchych lub prawie suchych. Trzynaście procent zgłosiło umiarkowaną lub bardzo dużą poprawę lub brak zmian. Ogólnie rzecz biorąc, żaden pacjent nie uważał się za gorszego niż przed zabiegiem i nie odnotowano żadnych komplikacji. Niektórzy pacjenci zgłaszali jednak ból w miejscu działania lasera lub zasinienie po wstrzyknięciu.

W badaniu Sotomayor i Bernal stwierdzono, że zabiegi laserem przezcewkowym o energii RF w przypadku SUI znacząco poprawiają jakość życia i zmniejszają częstość nietrzymania moczu. Wyniki wykazały, że 75-80% pacjentek miało poprawioną jakość życia do sześciu miesięcy, a w dwóch grupach nastąpiła statystycznie istotna poprawa w zakresie częstotliwości nietrzymania moczu. Autorzy zauważyli jednak, że potrzebne są przyszłe badania w celu określenia długoterminowych efektów tego małoinwazyjnego leczenia.

Działania niepożądane laserowego leczenia nietrzymania moczu

W jednym z badań stwierdzono, że laseroterapia wysiłkowego lub naglącego nietrzymania moczu poprawiła objawy. W badaniu porównano zabiegi z użyciem lasera Er:YAG z zabiegami z użyciem procy. Stwierdzono, że laser Er:YAG jest skuteczniejszy w przypadku wysiłkowego i mieszanego nietrzymania moczu. Mogą jednak wystąpić efekty uboczne. Te działania niepożądane mogą nie być poważne i nie mogą zakłócać skuteczności leczenia laserowego nietrzymania moczu.

W ostatnich latach w leczeniu nietrzymania moczu stosuje się dwa rodzaje zabiegów laserowych, w tym CO2 i Er:YAG. Zabiegi laserem CO2 są również stosowane w przypadku naglącego nietrzymania moczu. Badania te mają jednak małą wielkość próby, ograniczone kontrole i krótkie okresy obserwacji. Nie ma również konsensusu co do standardowych parametrów leczenia i nie ma randomizowanych badań kontrolowanych. Ponadto, leczenie nie jest prostym ani łatwym rozwiązaniem problemu nietrzymania moczu.

Wyniki laserowego leczenia nietrzymania moczu

W niedawno przeprowadzonym badaniu wykazano, że laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu poprawia funkcje seksualne u kobiet i mężczyzn cierpiących na szereg zaburzeń związanych z nietrzymaniem moczu. Procedura laserowa poprawia również topografię, szerokość i pole przekroju poprzecznego pochwy. Wyniki wykazały znaczną poprawę we wszystkich trzech grupach, przy czym znacznie większa poprawa nastąpiła u pacjentów z SUI i MUI.

Podczas zabiegów laser Er-YAG powoduje kontrolowane ogrzewanie głębszych warstw pochwy. Nie uszkadza delikatnej wewnętrznej wyściółki, powodując tworzenie nowego kolagenu i napinanie tkanek miednicy. Zazwyczaj zabiegi wymagają dwóch do trzech sesji, aby osiągnąć maksymalne rezultaty. Procedura jest nieinwazyjna i nie wymaga znieczulenia. Wyniki z tej procedury były pozytywne i utrzymywały się do 12 miesięcy.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane
regulacje produkcji wyrobów medycznych
Czytaj Dalej

Konsekwencje regulacji rynku leków w Polsce

Kontraktowa produkcja leków to ważny element polskiego rynku farmaceutycznego. Zmiany w regulacjach dotyczących produkcji leków mogą mieć znaczący…