Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu w każdym wieku

Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu w każdym wieku

Laser to urządzenie medyczne, które emituje spójne promieniowanie o określonej długości fali. Jest on używany do wykonywania różnych procedur chirurgicznych i terapeutycznych. Niektóre lasery działają w podczerwonym zakresie widma, podczas gdy inne są widzialne. Lasery CO2 i lasery Erbium YAG są często wybierane do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Terapia laserem CO2

Terapia laserem CO2 w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu w każdym wieku została postawiona hipoteza, że jest to bezpieczna i skuteczna metoda leczenia kobiet z SUI – ten fragment jest skutkiem wysiłków zespołu strony beautyamber.pl. Trzydzieści trzy kobiety zostały zrekrutowane z poradni kontynencji, każda z potwierdzonym rozpoznaniem wysiłkowego nietrzymania moczu na podstawie badania urodynamicznego. Wszystkie uczestniczki przeszły trzy ambulatoryjne sesje laserowe. Uczestniczki zostały ocenione po 1, 3 i 6 miesiącach. Skuteczność terapii laserowej mierzono za pomocą niezależnych testów t i chi kwadrat.

Podczas wizyt kontrolnych od trzech do sześciu miesięcy będzie mierzona odpowiedź uczestników na terapię laserem CO 2. Podczas wizyty kontrolnej po 3 miesiącach uczestnicy wypełnią kwestionariusze dotyczące intensywności bólu i wszelkich zdarzeń niepożądanych. Sesje odbywają się w odstępach czterotygodniowych, aby zapewnić, że nie dochodzi do znacznego nakładania się sesji. Skala VAS (visual analog scale) będzie mierzyć ból po każdej interwencji laserowej.

Terapia laserem Er:YAG

W niedawnym badaniu oceniono nowy sposób leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, laser Er:YAG. Ten laser o długości fali 2940 nm jest skierowany na błonę śluzową pochwy i ma za zadanie podgrzać ją do temperatury 60 stopni na głębokości 500-700 mm. Leczenie laserem Er:YAG zmniejszyło wynik International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form o 46%. Ponadto wyniki były istotne u kobiet z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała oraz u tych z nadwagą. Ostatecznie leczenie laserem Er:YAG wykazało istotną klinicznie krótkoterminową poprawę w zakresie wysiłkowego nietrzymania moczu i miało minimalne działania niepożądane.

Zabieg ten wiąże się z istotną poprawą w leczeniu zarówno łagodnego, jak i ciężkiego wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. W badaniu VELA collaborative study większa liczba sesji na pacjenta była związana z większą poprawą. Dodatkowo, laserowa przepływometria dopplerowska wykazała, że łożysko mikronaczyniowe wykazuje lepszy przepływ krwi. Podobnie, biopsja pochwy wykonana po leczeniu wykazała poprawę neoangiogenezy.

Terapia balonowa ACT

Chociaż skuteczność balonów ACT(r) w leczeniu nietrzymania moczu jest ograniczona, jest to wykonalna opcja terapeutyczna dla wszystkich pacjentów z wysiłkowym lub mieszanym nietrzymaniem moczu wynikającym z samoistnej niewydolności zwieraczy. W przeciwieństwie do innych metod leczenia, balony ACT(r) mogą być bezpiecznie proponowane w każdym wieku. Dopóki pacjenci poddawani są procedurze cewnikowania, która jest bezpieczna dla zdrowia i układu urologicznego pacjenta, balony ACT(r) można bezpiecznie implantować w każdym wieku.

Chociaż leczenie balonem ACT(r) jest bezpieczne i skuteczne w każdym wieku, procedura ta ma pewne potencjalne powikłania. Do powikłań tych należą: uraz cewki moczowej podczas wprowadzania trokaru, przejściowe zatrzymanie moczu (0-30%), ból miednicy i krocza oraz ból moszny. Powikłania te jednak zwykle ustępują po zastosowaniu postępowania zachowawczego. Balony ACT(r) są najbardziej odpowiednie dla pacjentów z łagodnym do umiarkowanego SUI.

Mikromodeling RF

Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu jest skutecznym sposobem leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Laseroterapia wykorzystuje energię lasera frakcyjnego CO2 do odbudowy dna miednicy i przeciwdziałania zwiotczeniu cewki moczowej. Laser stymuluje skurcze kolagenu i elastyny, które są odpowiedzialne za tworzenie mięśni gładkich i tkanek podtrzymujących drogi moczowe. Nie występują żadne skutki uboczne laseroterapii, a zabieg jest bezpieczny i bez szwów.

Laserowe leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu to nieinwazyjny zabieg, który można wykonać w każdym wieku. Specjalista wykorzysta badanie ultrasonograficzne, aby określić dokładną przyczynę nietrzymania moczu i zalecić najwłaściwszy sposób leczenia. Następnie lekarz wprowadzi cienką rurkę przez cewkę moczową i pęcherz. Po wprowadzeniu cewnika pozostały mocz zostanie odprowadzony i zmierzony. Następnie mierzone jest ciśnienie w pęcherzu i jego okolicy za pomocą urządzenia zwanego cystometrią.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane
Laserowe leczenie nietrzymania moczu
Czytaj Dalej

Laserowe leczenie nietrzymania moczu

Czy leczenie laserowe nietrzymania moczu jest bezpieczne? Pytanie to pojawiło się, gdy jeden z naszych autorów dokonał systematycznego…